Wat is het verschil tussen woonoppervlakte en gebruiksoppervlakte?

Het komt regelmatig voor dat er gesproken wordt van het woonoppervlak als er onenigheid is over het aantal vierkante meters. Maar wat is nou eigenlijk het verschil tussen woonoppervlakte en gebruiksoppervlakte? Lees hieronder wat de woonoppervlakte en gebruiksoppervlakte inhoudt.

Wat is het woonoppervlak?

De exacte woonoppervlakte is volgens de verouderde NEN2580 gelijk aan de som van de netto-vloeroppervlakten van alle vertrekken van een woning. Tot de vertrekken behoren binnenruimten geschikt voor bewoningsdoeleinden groter dan 4 vierkante meter. Denk bijvoorbeeld aan vertrekken als huiskamers, slaapkamer, werkkamers, eetkamers en woonkeukens.

Bij het bepalen van de netto-vloeroppervlakte wordt er gemeten tot de wanden die om de afzonderlijke ruimte heen staan. Bij het woonoppervlakte tellen de binnenwanden dus niet mee. In de huidige NEN2580 normering is de term woonoppervlakte verdwenen. Vandaar dat we hierover de verouderde NEN 2580 aanhalen.

Wat is het gebruiksoppervlak?

De gebruiksoppervlakte, wordt ook wel GBO genoemd, is een term uit het Bouwbesluit. In dit bouwbesluit wordt direct verwezen naar de norm NEN2580, waarin de rekenmethode staat om het gebruiksoppervlak te berekenen. Hiermee wordt de “gebruiksoppervlakte wonen” bedoeld. Aan de hand van rekenregels in de “meetinstructie gebruiksoppervlakte wonen” uit de NEN2580 kan het exacte oppervlakte bepaald worden.

Verschil tussen woonoppervlakte en gebruiksoppervlakte

Er zit een groot verschil tussen het woonoppervlak en gebruiksoppervlak wonen. Er zal dan ook een enorm verschil zitten in oppervlakte als je de gebruiksoppervlakte wonen zou bereken en als je de woonoppervlakte zou berekenen. Deze termen kunnen dus niet zomaar door elkaar gebruikt worden.

Het grootste verschil is dat bij het woonoppervlakte enkel binnenruimten geschikt voor bewoningsdoeleinden meegerekend worden. Bij gebruiksoppervlakte wonen wordt ook gebouwinstallaties, trappen, gangen, sanitaire ruimten, bergruimten en binnenwanden meegerekend. Het gebruiksoppervlak wonen is dan ook vaak meer vierkante meters dan het woonoppervlak.

Photo by Sven Mieke on Unsplash

About Author

You May Also Like

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *